Srpski Русский English

Mašine za proizvodnju ambalaže - 41 mašina u ponudi

#giljotina GILJOTINA, Mašina za pravljenje elemenata za drvenu ambalažu, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#giljotina CORALI 
GILJOTINA, Mašina za pravljenje elemenata za drvenu ambalažu, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#KruznaTestera1 KRUZNA TESTERA, Mašina koja odseca letvu po dužini na dimenziju visine gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#KruznaTestera1 CORALI 
KRUZNA TESTERA, Mašina koja odseca letvu po dužini na dimenziju visine gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#KruznaTestera2 KRUŽNA TESTERA, Mašina koja odseca letvu po dužini na dimenziju visine gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#KruznaTestera2 CORALI 
KRUŽNA TESTERA, Mašina koja odseca letvu po dužini na dimenziju visine gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Prodato
 
 
#Ljustilica10 LJUŠTILICA 10, CORALI , ITALY CORALI
klikni na sliku
#Ljustilica10 CORALI 
LJUŠTILICA 10, CORALI , ITALY
Status: Na lageru
 
 
#Ljustilica2 LJUŠTILICA 2, CORALI , ITALY CORALI
klikni na sliku
#Ljustilica2 CORALI 
LJUŠTILICA 2, CORALI , ITALY
Status: Na lageru
 
 
#Ljustilica3 LJUŠTILICA 3, CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#Ljustilica3 CORALI 
LJUŠTILICA 3, CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#Ljustilica4 LJUŠTILICA 4,CORALI ITALY CORALI
klikni na sliku
#Ljustilica4 CORALI 
LJUŠTILICA 4,CORALI ITALY
Status: Na lageru
 
 
#Ljustilica5 LJUŠTILICA 5, CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#Ljustilica5 CORALI 
LJUŠTILICA 5, CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#Ljustilica6 LJUŠTILICA 6, CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#Ljustilica6 CORALI 
LJUŠTILICA 6, CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#Ljustilica7 LJUŠTILICA 7 , CORALI ITALY CORALI
klikni na sliku
#Ljustilica7 CORALI 
LJUŠTILICA 7 , CORALI ITALY
Status: Na lageru
 
 
#LJUSTILICA8 LJUŠTILICA 8 SA BAKAROLOM CORALI ITALY CORALI
klikni na sliku
#LJUSTILICA8 CORALI 
LJUŠTILICA 8 SA BAKAROLOM CORALI ITALY
Status: Na lageru
 
 
#Ljustilica9 LJUŠTILICA 9, CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#Ljustilica9 CORALI 
LJUŠTILICA 9, CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-108 M-108, Mašina koja raseca letvu po dijagonali za uglove gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-108 CORALI 
M-108, Mašina koja raseca letvu po dijagonali za uglove gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-109 M-109, Mašina koja raseca letvu po dijagonali za uglave gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-109 CORALI 
M-109, Mašina koja raseca letvu po dijagonali za uglave gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-125 M-125, Korpus mašina spaja stranice sa čelom gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-125 CORALI 
M-125, Korpus mašina spaja stranice sa čelom gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-126 M-126 CORALI ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-126 CORALI 
M-126 CORALI ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-148 M-148 KORPUS MAŠINA KOJA U JEDNOM KUCANJU SPAJA STRANICU SA ČELIMA GAJBE, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-148 CORALI 
M-148 KORPUS MAŠINA KOJA U JEDNOM KUCANJU SPAJA STRANICU SA ČELIMA GAJBE, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-20 M-20, Mala patoserka kapaciteta oko 2000 patosa za 8h, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-20 CORALI 
M-20, Mala patoserka kapaciteta oko 2000 patosa za 8h, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-22 M-22, Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-22 CORALI 
M-22, Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-22-1 M-22 , Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe,marke CORALI ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-22-1 CORALI 
M-22 , Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe,marke CORALI ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-22-2 M-22, Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-22-2 CORALI 
M-22, Modifikovana mašina za pravljenje korpusa gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-51-1 M-51, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-51-1 CORALI 
M-51, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-51-2 M-51-2,Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI , ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-51-2 CORALI 
M-51-2,Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI , ITALY
Status: Na lageru
 
 
#m-51-simca M-51, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke SIMCA , ITALY SIMCA
klikni na sliku
#m-51-simca SIMCA 
M-51, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke SIMCA , ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-65-1 M-65-1,Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-65-1 CORALI 
M-65-1,Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-65-2 M-65, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-65-2 CORALI 
M-65, Mašina za spajanje patosa sa ramom gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-66-1 M-66, Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-66-1 CORALI 
M-66, Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-66-2 M-66 , Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-66-2 CORALI 
M-66 , Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-66-3 M-66, Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-66-3 CORALI 
M-66, Makaze sa dva noža, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-67-1 M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-67-1 CORALI 
M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-67-2 M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-67-2 CORALI 
M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-67-3 M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-67-3 CORALI 
M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-67-4 M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-67-4 CORALI 
M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-67-5 M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-67-5 CORALI 
M-67, Mašina za šivenje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-67-6 M-67, Mašina za spajanje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-67-6 CORALI 
M-67, Mašina za spajanje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#M-67-7 M-67, Mašina za spajanje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#M-67-7 CORALI 
M-67, Mašina za spajanje stranica i čela gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#MAKAZE MAKAZE ZA FURNIR, CORALI ITALY CORALI
klikni na sliku
#MAKAZE CORALI 
MAKAZE ZA FURNIR, CORALI ITALY
Status: Na lageru
 
 
#MasinaZaHevedere Mašina za heftanje gornjih hevedera-za heftanje ručki gajbe CORALI
klikni na sliku
#MasinaZaHevedere CORALI 
Mašina za heftanje gornjih hevedera-za heftanje ručki gajbe
Status: Na lageru
 
 
#Patoserka PATOSERKA CORALI
klikni na sliku
#Patoserka CORALI 
PATOSERKA
Status: Na lageru
 
 
#PresekacTrupaca PRESEKAČ TRUPACA, MARKE CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#PresekacTrupaca CORALI 
PRESEKAČ TRUPACA, MARKE CORALI, ITALY
Status: Na lageru
 
 
#Stampac Štampač - mašina za nanošenje boje na stranice gajbe, marke CORALI, ITALY CORALI
klikni na sliku
#Stampac CORALI 
Štampač - mašina za nanošenje boje na stranice gajbe, marke CORALI, ITALY
Status: Na lageru