Važno obaveštenje

Molimo posetite polovnemasine.rs za ažurniju i kompletniju ponudu.
Polovne mašine
Stolarske mašine
Mašine za pilane
Mašine za drvenu ambalažu
Mašine za obradu metala
Ostalo

Kontakt

Adresa
Apokalipsa d.o.o.
Rumski drum 55a
22000 Sremska Mitrovica
Srbija
Telefoni
+381 63 644-870
+381 63 644-831
+381 63 644-199
+381 22 624-479
+381 22 614-460
+381 22 625-480
Faks
+381 22 624-479
E-mail
apokalipsasr@gmail.com
sm.apokalipsa_hour@open.telekom.rs
PIB
100794940
Matični broj
08467714
Skype
Skype